Průmyslové vzory

Každodenním jazykem řečeno, průmyslový vzor obecně popisuje celkový vzhled a funkci výrobku. O křesle se říká, že má "dobrý průmyslový vzor (design)", když je pohodlné na sezení a hezké na pohled. Pro podniky většinou vytváření průmyslového vzoru výrobku při zohlednění jeho prodejnosti, nákladů na výrobu a možnosti přepravy, skladování a likvidace. 

Překlady italština