Ochranné známky

Za ochrannou známku se mohou považovat veškerá charakteristická slova, písmena, číslice, kresby, obrázky, tvary, barvy, logotypy, etikety nebo jejich kombinace, které se používají k odlišení výrobků nebo služeb. V některých zemích se za ochranné známky považují i reklamní slogany  a lze je jako takové registrovat prostřednictvím národních registračních úřadů pro ochranné známky.

Překlady italština